Ammayuta

28 bi chanun ila yume d Koshuyne d Atre d Malqyute d Armenia

Bi shite d 1992  28 bi chanun go khurze d tasitanaya kanona kublun but “Yume d kherite d koshuyne d Malqyute d Armenia” , op bi daha sababa ina muryza yume d  Koshuyne d Atre d Armenia . Koshuyne d Aremnaye roba chatun urxvane ina vita op ani pishena hal ugyu yuma btxarena but shnane d plasha op tashita . Le kamaya sita 1988  op bi shite d 1992  bi erkhe d yar ina muryza plashe d Karabakh -Arcakh op ani yuma e ina btkhara har udyu yuma , sabab hal ugyu yuma bil gibe d dalkuva kanona inna bkhvata le marze d Malqyute d Karabakh .Bi shite d trin 1992 op 1993 Malqyute d Armenia ka Malqyute d Karabakh iva hayura le dane d plasha mn Azer Mn shite d 1994 hal ugyu yuma aha koshuyn ila makchuma khele d gyano op aha ila roba ennketa ka Alme d Aremnaye . Koshuyne d Aremnaye ila vrta raba chatun yuma e , sabbab kravtane d aremnaye bi khele d gyane ina khumya arane d op binyane d gyane .Kishunye d Aremnaye bi daha yuma ina fb maryuza cb khurza op ina naryuza go Qyule Teevl . Takhbrane d koshuyne d Aremnaye Davit Tonoyan Khishyne d diyan tuma ka tuma bush ila makhchuma khele d gyani go Prishe prishe Atravaye Kravtane d gyanan i a kabula thlpanute d kravtane d Aremnaye . 

Gashakta bush zoda
Back to top button