AmmayutaTop

Miyakra Mikhayil Mamo kublel dashnan bil gibe d’ mtakste d’ WATA

Qatvane d’ Atuaraya    am malpana   Miyakra Mikhayil Mamo   kublel dashne d’ varake d’   dakhi   tarjmanne t   lishanane d’ Arabaye bil gibe d’ mtakste d’ WATA . Бут даха ижа магхбура мн мтаксте д ‘ ВАТА .
Mikhayil Mamo bryel bi shite d’ 1948   go Irak. Bi shne d’ 70 sughbrel le Shvedi , iqa yarikhe shne plikhle op hal ugyu yuma plkhna el takhi tarjemane d’ lishane d’ Arabay op Atuarye . Aven qtivel bush zoda 20 qtve , op qtivel hartkhaze qtava bi shme d’ «Lishana»   Bi shite d’ 2008   go Shvecia kublel dashan ka but spaya maghbrte d’ lishne d’ ymeta . Gyarak maghbrakh hartkhaze kat Rabi Mikhayil   ile plkhnnae d’ gyanu maryuza bi 2 lishane .

Gashakta bush zoda
Back to top button