SportTop

Tpakta d’ Khalis Isho ama d’ rishaya d’ gyuda d’ umtanaya bi gyuta d’ akle Balis Givargis.

Hadama d’ gyuda ,balgana bi bukara d’ jiluta goo Porlamenta d’ Irak Khalis Isho shryele bukara d’ nupakuta ama d’ rishaya d’ gyuda d’ umtanaya bi gyuta d’ akle Balis Givargis.

Pishena sukhsiya takhrazyate op zuykhe goo mprishaya shvila d’ nupakuta goo atra,haratkhaze bukare,ama d’ den kat udyu Yuma btpakena nupake.Le kmay gyaha bukara but det iva mut bukare udyu Yuma ama d’ talana d’ gyuda d akle ina.U hega Khalis Isho am Basil Givargis sughberel bi nisha d’ dosti veta d’ gyuda d’ areshqeta bi nupakuta”Karekosh”ika ani tpikena ama d’ hadama d’ rishanuta d’ nupake.Basil Givargis tenana d’ mntel viya ama d’ rishanuta d’ nupake manteta ina tliba ka tavalyate goo ughdana d’ Nenve op qyule sirta d’ atra,but daha mndi ktivele Roland Bidzhamov.

Gashakta bush zoda
Back to top button