AmmayutaMardutaTop

Bet-chukhaya d’ areshqeta d’ Erevan bi daha shita mprishaya pashqyash ina bnya ka Yuma d’ Teevelaya ida d; nekve.

Tatron,kino,zuyakha.Chukhayuta d’ areshqeta bchyadela ka bne-bet Erevan prasha,mdre 8 b adar bt peshi muryeza Yuma d’ ida.

‘Ka diyan enenketa ila,mdre akhnan masakh ka bar-atra d; Erevan banakj mitnsane zuyakhe,zuyakha d’ marduta.Op akhnan ka dayn bnayen mitnasyanuta.Mn 27 b ishvat goo qyule bet-talana d’ Erevan bt havi chyate op bar-atra d’ Erevan bi prasht d’ gyane bt khahsvi le mut zuyakha yan tavalt shareqi.Chyate bt pasha shrita lap kispe,bi jalduta goo kentrona d’ areshqeta bt peshi shrya gyarga d’ zuyakhe,mn 15 u zoda tavalyate op zuyakhe bt peshi mudiya ka bar-atra d’ Erevan’,-mughberel khlap rishaya d’ chukhaya d’ areshqetaTigran Virabyan.                       

Tkhrazta mpreshta ila,mumlita bi zuyakhe.Banyana d’ zuyakhe bi qyule kha psla plikhena l marza d’ bneta d’ enenkaye zuyakhe.

‘Akhnan prishkh bet-talana d’ areshqtea ka tuvsa opera ka shema d’ A.Spendaryan bil mkhazeta’Dimakahandes’ marishema plkhana d’ Aram Khchatryan Tatrona d\ Paronyan’Mn khubukh la prush’,bet-tavalta d’ Sundukyan’Chalu mn gyarbiya’ op sharka bet-tavalyate’,-mughberel Tigran Virabyan

Takhrazyata d’ zuyakha ka bayane 8 b adar’Gyuda d’ Hovet’ bil zamare bt sharia zuyakha.Bi dana d’ ida bt peshi mushmiya zmaryata d’ Elvina Makaryan.Bayana d’ siname goo bet-tavalta-sinama d’ Moskov bt gashkilunla sinama d’ ‘Lap shopa takhlop’..Zuyakha d\’ 8 b adar bt pasha shrita sahata d’ 19:00

Gashakta bush zoda
Back to top button