Ammayuta

But tpakte d’ kadise d’ apeskope d’ uressnaye mn hadam ed’ kadish umre d’ Atuarye

  Mn bar raze d’ khoshiba , kat ile muryza apeskope d’   kad umre d’ Atuarye   Mar Ava Ruvel , go bet-qtave d’ umre d’ Moskov   Mat Maryam , muryzena tpakte d’ shotapute d’ Atuarye   go mdite d’ Moskov   mn gyude d’ hadame d’   umre d’ Russia . Le dane d’ tapkat sukhsiyena but prishe prishe khurze d’ op raze d’ umrane . le dane d’ pajta patriarkhe d’ Rusiia   go Moskov   Rusi   Kiril am   patriarkhe d’ Atuarye   Mar   Givargis Sliav   mughbrena but saghbarte d’ gyane le prishe prishe atravaye.

Gashakta bush zoda
Back to top button