AmmayutaEconomicsPoliticsTop

Goo Armenia muryeena sakhseta d’ khata koronavirus bil sharka d’ 95 sakshete,bildalkuva darghe.

Sazgyar bil dargha d’  sita d’ salamatuta d’ Teevl,bil sharka d’ Yuma d’ 26 b ishvat,bil sama d’ globaluta,pishena gushka khata koronavirus(COVID      -19) 81 109 gushke op sikhsiye.Goo Sinay gushkena 78 191,mne 2718 munyekhena.Mn Sinay goo tara gushkena 2918,manyekhane  ggoo 37 atravate,mn dani 43 manyekhane.

Sagzyar bil gyuda d’ sakhsiyana d’ salamatuta d’ Sinay qyut Yuma 27 b ishvat sahata d’ 14.00,sharka d’ bi mara tapyane dakhi ile(COVID-19) viyena 78 6311,sharka d’ bsime ila 32 654.Pshtela mukhchemtaq 2 747 manyakhte.Sazgyar bil hamn mgalyanuta  27 b ishvat sahata d\ 19.00 goo dunye pishena mukchema 82 206.Mn goo Sinay pleta goo 46 atravate pishena mukchema 3 575 same.

Dakhi ka ‘Armenpres’ ina mukhbera mn vazirut d’ salamatuta d’ MA  pyashena shrya kha gyarga takhrazyate ka la kshhavta varta d’ mara goo malkyuta dakhi ile(COVID-19).Pishena muryezaq 95 sakhsete bil dalkuva sharke

Pishele ysura mukchema ama d’ sita d’ salamatuta d’ Teevl,dalkuva takhrazyate maryazta le marza d’ mara.

Gashakta bush zoda
Back to top button