AmmayutaEconomicsTop

Mn goo bet-amla d’ khyuta 500 nashe pishena mprisha.Lusine Paronyan.

Mn bet-aml d’ khyuta 500 nashe pishena mprisha.But daha mndi mughberen ka sakhsiyane sharka d’ marane vaziruta d’ salamatuta atra asya-d; mare sakhsiyanta Lusine Paronyan.

Ka qyule kontakta d’ mara mprishkh kha same goo Cakhkadzor d’ khita sama goo Dilijan.Kontakta d’ Italaye goo binyana ina.500 takhlopa d’ bet-amla d’ khuta pishena mprisha.Palha d’ diyan kyut Yuma sakhsuyona salamatute’.

Gashakta bush zoda
Back to top button