AnalyticsPoliticsTop

Sparyuma d’ ‘MA Dunye dushdeshtola dana d bneta.

‘Bi sababa d’ geografuta d’ dunye dashdushekh khata sama,pyashena bnya khata sama d’ bnete,bnayena khata Teevl op dakhi bt hoya ayn mn bar koronavirus,le masakh maghberakh goo la dit ahvalat.Rishaya d’ bet-sovba d’ malila d’ lishana d’ Madenkha,akademiakaya Ruben Safrastyan.’Bil mamla shreta ka galiona d’ ‘MA’ mughberel mdre takbranuta la bnita iva udyum ayn lela plkhana.Kha mndi mukhchemta ila,mdre mara zyana ile mkhya le sure malchuyate,kmat mitmasyanuta d’ gyure atravate roba ina op ani bush spay mn ahvalat bt palti.

Mut shopa bt shoka mnprashta d’ atravate al bukhrana d’ Siria.Bil madeta d’ malila d’ lishana d’ turqiaye,Siria pshtela mpreshta mn America,Khuyada d’ Eorup op Turqia,mudi yakurta ile ka trin atravate,mitmasyanuta ila biyava mn koronavirus mnkayat veta.’Bil kheyla d’ day goo den sirte kat khut takberanuta d’ Bashar Asad ina,lit heh kha marana.Siria pyashela klita le aklo mn koronavirus,kat vila bi dana d’ takhrazyata d’ kravtanuta’.

Gashakta bush zoda
Back to top button