Ammayuta

Anton Surenyan yan Antonio Aremnaya.

Bi shena d’ 1575-1577 goo Venetik pyashel prisa kherba mara,khut zyana npalena roba nashe.Mn daha mara pyashel mita kha mn gyabara d’ banyana d’ Venetik 96 shene garshana d’ shekel Tician.

Bi nisha d’ maklta d’ mara takhrazyata d\ makyuta ogut lena yava.Bi jalduta mara kha hadakh ile prasa iman goo gazarta d’ San Marko mn lotke bnayena bet-asyuta,kat mumlita iva bil zhandakht marane.

Bil gashakta d’ Sparta d’ daha mara Anton Surean bi shema kha aremnaya,ka rishanuta d’ Italia bchyadel hayarta d’ asyutu.Bi de dana kanuna d’ asyuta khluse iva,op brashayeva ka la khshive asye prasta d’ plkhana.Sabab rishanuta d’ atra bil deta d’ plkhana d’Surean,kat bi shita d’ 1571 goo bet-asyuta mn lotke kabulola hayartu op makruvula katu hayarta ka ughdana d’  Venetik Dorsoduro.

Bi shita d’ 1575,21 b tamuz gyanu makruvol ka plkhana dalkuva le marza d’ mara.Bil bnya mn giba d’ gyanu parukel ka elpe nashe.

Anton Surean yan dakhi katu italaye marena Aremnaya d’ Antonio duyel roba kdila d’ karkasta d’ dermanane.Marena mdre avn kryela ka kha ktava d’ asyuta,kat bazu lena diya bi dora d’ 16 Masi havi ktave  d’ Amirdovlat Amasiaya’Yulpana d’ asyuta’(1459) yan’La tukhmena anpeta’(1478-1482) goo ktava it shemana d’ dermanane kurba d’         3754 goo dunye le kamay ila

Bi shita ‘ 1577 17-21 b tamuz goo Venetik bkramuna mara d’ zhandakht,rishanuta d’ atra parmuyela mdre mn mar aka alma purkl Surean.Mn giba d’ Surean bi rishanuta d’ Venetik pishena dushena op Yuma d’ 17 n tamuz pishl khshiva Yuma d’ prakta,op ka shema d’ dav pishl bnya umra Kadisha Hayerana.։

Bi shita d’ 1591,22 b tabakh bi shena d’ 60 Anton Surean munyekhel goo Venetik.Ka davn tumrena goo kadisha umra d’ San Martin

Gashakta bush zoda
Back to top button