AmmayutaEconomics

Goo Armenia it kha takhrazta,mdre sakhsuyela mast havt mrya bil koronavirus.

Goo Armenia khata takhrazyate ina bnya ka mamleta d’ hayarta d’ dalkuva takhrazyate shreta le marza d’ koronavirus..Kha mn dani takhrazta d’ telefon ila ,kat mast garsheta bi wep sait https/as19.am.But ada mndi bi facebook mughberel Tigran Avinyan.

Bi daha dakika wep sait mast garsheta bi Android,ka deta mdre kazem ila sakhseta d’ ahvalat ,yani la.En lazm hoy sakhsiyane ysura bt havilun mn marane.

Kurba d’ 2-3 yumane wep sait bt pasha shrita iOS.Al bukare mast javebtbi wep siat  bi https/as19.am

Gashakta bush zoda
Back to top button