Politics

Chs tla kravtana psyela muchkta mared koronavir , Tonoyan

Bil mamle d vazirute d sutarute d Malqyute d Armenia pishena sukhsiye 32 kravtane bi mare d koronavirus. Sabab mn dani 3 kravtane pishel muchka mare d koronavirus COVID -19 . But daha ile mughbra vazire d sutarute d Malqyute d Armenia Davit Tonoyan . Aven hartkhaze mughbrel kat le qes qloTe d kravtane d kgamne bush gyalge ina muchka mare d koronavirus. Maghbren hartkhaze kat ani kravtane kat ina mrya bi mare d koronavirus bush gyalge pishena dvire. Kha mne dani kravtane etle shakhnuyta , sabab en khune tre letlun shakhnuyta”,- mughbrel Tonoyan . 

Gashakta bush zoda
Back to top button