AmmayutaTop

Drmana but maqlete d mare d koronavirus amsakh kabla mn bar kha shita

Ka but maqlete d mare d koronavirus drmana amsakh kablakh la gyalge mn kha shita . Hal ugyu yuma lena mughbra but maryazye d dana ka but maqlete d mare d koronavirus go Atra. But daha ka site d “Interfaqs” ile mughbra  hadame d salamatuta op virus go Atre d Russia Melita Vuynovich.Bi mamle d gyano maryate d taradste d daha drmana bd gyarsha yarkhta dana , op mn bar tarasto ggarak pedhi muplkhe al nashe op aha ila yarkhda dana bgrasha. “Op bi daga sababa vi le amsakh kablakh drmana but maqlte d mare d koronavirus go mtkhe d kha shita”,-mughbrtela Buynovich . 

Gashakta bush zoda
Back to top button