AmmayutaTop

Nashe kat ina pishe dvire yume d gyane ina maryuza bi khaaduta bi zmara op rkde

Go kayqe pishena muryza videoye , kat ina mukhdiya ka nashe . Bi daha gyaha tatrone d gyude d Sebastya mn vinyane d gyane ina muryza  zmare d gyude d “Bella ciao” “Mamle d razuyta ivakh maghbiura ka alme d diyan , mamle d razuyta ivakh maghbura hartkhae ka khorvate d diyan mn Italia , Ispan Francia, op Jerman. Mamle d razuyta ivakh maghbura ka den nashe kat ina piyasha go binyane d gyane, mamle d razuyta ivKh maghbura ka den nashe kat ina hayura ka marane nashe”,- qtiven nashe d zamare . Zmara ina muryza go prishe prishe kayqe op ina gyushka  6,800 nashe op khoshe ila tita 7500. Qyule nashe d Teevilaye but mare d koronavirus ina pisha dvire go binyane d gyane op uume d gyane ina maryuza bi zmara op rkde. 

Gashakta bush zoda
Back to top button