Ammayuta

Tpakta Kunasha ina muryza go lumade d’ hadame d’ Siria

 tabagh   gyarak maryzi lumade d’   hadame d’   Kunash   go lumade d’ mlate d’ sure d’ Sira.   Bil takhbranute d’   Abdelbastom   Sidoy . Go gyude d’ hadame hartkhaze iva   Ablakhad Astefo, Bassam Iskhak . Le dan ed’ tpakta sukhsiyena but bukare d’ Sirai op Irak .
But daha maghburena mn kayq ed’ Zahrira News Network.

Gashakta bush zoda
Back to top button