Ammayuta

Gyude d zamare d Sinfonik ina muryza kgurza dakhi mamle d razuyta ka hadame d salamatuta

Gyude d zanare d Sunfonike d Armenia go oate d Facebook  ina muryza kga kgurza bil mudi manle d eazuyta ina maghbura ka hadame d salamatuta . Bi maghbarte d mamle d kayqe d “Armenpres@ gyuda maryuzla zmarte d Malqyute d Armenia. “Fyude d zamare d Sinfonike d Armenia ina maryuza khurza bi mudi mamle d eazuyta ina maghbura ka diyokhun mn binyane d gyane ip bayakg mamle d basamta maghbrakh ja qyule narane@,- pshtela mughbrta go mamle d gyude d zamare. 

Gashakta bush zoda
Back to top button