AmmayutaTop

Nashe bi mare d koronavirus amsi mamri ka kha khine nadhe mn bar 2 yumane Devid Nabaro

NabaroMarane bi mare d koronavirus amsi mamri ka salamat mashe mn bar tre yumane . Le dale d lumade d “Maqlete d mare d COVID-19” ile mughbra , hadama bi maryzane d bukare d drmnane d mare d COVID-19 Deyvid Mabaro.Aven mughbrel kat marane bo mare d koronavirus amsi mamri ka salamat nashe mn bar2 yumane , op chs dani marane bklapel tame d pume op rexe . Mn bar daye sharuyna bshala op vayel ramra shakhnuyta .Deyvid Nabaro mughbrel kat aha virus ila khata op le amsni raba mamle naghbrini but daha mara. Katu ina muryza kha bukara kat bi slete d imunitet amsi nadhe gyalge mari bi daha mara  . Op gyanu mughbrel kat etla asuruta op aha mara gike roba gasa aye ina mavura agyam letlun mare khine. Aven hartkhaze ile mughbra jat go bet salamatute d Italia bysh raba gile ina qmat gyure nadhe . Matkhrakh kalt go wyule Teevl bi mare d koroyina mrya 600.000 nadhe , mi maghbarte d 28 bi adar bi sate d  11:35  go qyule Teevl pishena munyke mn mare d koronavirus 27.371 nashe , op pishena psime 133.391 nashe . 

Gashakta bush zoda
Back to top button