AmmayutaTeevelayaTop

Igarta d’ barakhta d’ A.Mikhaylov bi sababa d’ ‘Kha Bnisan’.

Igarta d’ barakhta d’ rishaya d’ shotaputa d’ Atouraya d’ Armenia’Atour’,kayoma d’ rishaya d’ lumada d’ MA mn shema d’ sure mlate Atouraye Arsen Mikhaylov goo rushmaya varaka d’ facebooku ktiveva.’Bi dani yumaneshotapuyata d’  atouraya d’ kaributa maruzuna zuyaha d’ Risha d’ Shita.Bil khshavta d’ Yuma 1 bnisan pyashela shrita khata 6770 shita atoureta.Bi qyule leba barukhen ka Ama Umta atoureta bi sababa d’ daha ida,btlaben salamatuta,kheyla op Sparta.Bil mudiye manaye zuyakha d’ ida le maryezakh b daha sama.Kha gyaha khina Shita khata atoureta hoya brekhta.

Gashakta bush zoda
Back to top button