AmmayutaMardutaTeevelayaTop

Rishaya d’ vazire igarta d’ barakhta ile shrya ka Shotaputa d’ Atouraya d’ Armenia,bi sababa d’ ‘Risha d’ Shita Atoureta’.

Rishaya d’ vazire Nikol Pashinyan igarta d’ barakhta ile mukrev ka takhlopa d’ shotaputa d’ Atouraya d\’ Armenia,bi sababa d’ Risha d’ Shita d’ Atouraye.Goo Igrta pshtela ktevta.

‘Mughebi takhlopa d’ shotaputa d’ Atouraya d’ Armenia,bi leba shakhina barukhn ka diyokhn bi sababa d’ Risha d’ Shita khata Atoureta’Kha Bnisan’ Ka khata op Akhunvata d’ diyan atouraye btlaben rahatuta,mukchamuta,hasher karbanta bi sbaba d’ khameta d’ marduta,ituta d’ atouraye bi shene u dore.Bi yumana d’ daha mar aka qyulokhn btlaben salamatuta op Sparta bi sbaba d’ karma ka daha zulumuta le marza d’ nashuta.

Gashakta bush zoda
Back to top button