AmmayutaTop

Bi mare d koronavirus pishena mrye 11 nashe op 1 nasha pishel munykha , Nikol Pashinyan

Go Armenia 6 bi nissan bi sate d 11 etlana khata 11 gyanahe kat ina meya bi mare d koronavirus , but daha go paye d Facebook ile mughbra rishaye d vazire d Malqyute d Armenia op muus jat bi dest ina pisha sukhsiya 263 nadhe. Pashinyan hartkgae ile mughbra jat etlan ka nasha kat ile 68 shne op pishel meya mn mare d koronavirus a en hartkhaze viyul prishe prishe mare”.Pashinyyile mughbra kat aha ila roba maghdita bukara , saba akhnan gyarak khamlKh le ugyu kat amsakh morsha maghbrakh kat qma marane etlan , op but daha akhnan amsakh maghbrakh bi morsha .Op akhnan hartkhae bayakh maghbrakh kat go mtkhe d kha shabta agyam khamakgun ani kanone amsakh  mn bar kha shapta derakg le khayute d gyanan”,- mughbrel Pashinyan 

Gashakta bush zoda
Back to top button