AnalyticsPoliticsTop

Khata khshavta.Lena bkshhava al sirta varta d’ nakhraye le Armenia,la yserta mn dana op shopa.

3 bnisan rishanuta d’ MA  kshhevtela takhmanta goo mnkayat ahvalat maryazta d’ shukhlape,sazgyar bil det,al sirta lena bkshhava varta d’ nakhraye le Armenia,la yserta mn shopa op dana,bil kshhavta mdre koronavirus goo qyule atravata d’ dunye it u lena mprishaye malkyuyate.But daha mndi maghburela vaziruta d’ Sharirut barayuta d’ MA.

Bil kshhevta takhamnta,le marza d’ qyut kha nasha mani bar-atra d’ Armenia lele,yan hadama d’ qyulpata d’ bar-atrad’ MA lele lena bkshhava varte le MA  goo qyule dana d’ khshavta d’ mnkayat ahvalat.

Mprishaye ina deplomataya d’ nakhra atravate,takhl\opa ‘ sita ‘ Teevelaye,yan nashe kat kublena zitka varta le daha sirta.

Bil varta le sirta d’ MA nasha pyashel sukhsiya,vil sakhseta d’ veta d’ mara d’ virus.Bil kshhavta d’ sakhseta nashe garak peshi khut dverta motva goo mtlha dana kat masi asye skahsilunla salamatuta.

Gashakta bush zoda
Back to top button