EconomicsPoliticsTop

Mn Yuma d’ ruyta etlun bukara 1000 tete shreta.Nikol Pashinyan.

Akhan kam diyan bukara ivakh khshiva mdre le kamay yumane sharka d’ teste mamtetu le 1000.But daha mndi u mughberel rishaya d’ vazira d’ MA Nikol Pashinyan bil javapta le bukara d’  bar-atra,bil javapta e bukara mdre karkuzena goo alma maryazta d’ teste,kat qyule yalma mabyen,kat hasena hoya Sparta d’ makleta d’ mara.

‘Sharka d’ maryzta d’ teste udyu Yuma mn 250-300 ina hal 400 mtayena,sabab akhnan bukara ivakh kshhiva kat  mamtakhlun hal 1000

Adi akhnan bi gyurta sama teste iva bzvana,hal 70 elpe matyane”,-mughberel Pashinyan.

Bi madeta d’ dav mn kha bet-sovbe bshrayena bukara bneta d’ teste.Rishanuta d’ atra kshhevtela  zuze makreva,ka le iada mayeta d’ lazem mndyane,k abet-sovba d’ molekula makravta d’ 550 elpe dolare makravta ka bneta d’  dani

Haratkha bnayena takhrazta ka Yuma shreta d’ 1000 teste,kat mnkayat takhrazta ila”.

Gashakta bush zoda
Back to top button