AnalyticsPoliticsTop

Sharka d’ mikhchema marane bi koronavirusila 853

Goo Armenia  7 bnisan  pishena mukchema kha gyaha khina 20 marane bi koronavirus,sharka d’ mukchema marane bi koronavirus ila 853,But daha mndi maghburena mn motva d’  khashvana d’ marana d’ MA,kdalkuva takhrazyate sharyane le marza d;  virus..

Bil sharka d’ yarkha ‘ nisan sharka d’ basmane ina 87,bi daha dalike basmane 758,dalkuva test ina yuva 4287,manyekhane 8.

Gashakta bush zoda
Back to top button