AmmayutaTop

“Byayn ka diyakh”bi lishana d aremnaye al Dior.

Goo varaka d sparyuma d d yarkha d nisan”Vogue” pishl shrua khata pljhana d Dior,ika bi mprishe lishane ktrvtelaa”Ana ka diyakh byayn”.
“Khuba lela gashuka sirta ayna mayeta ila dakhi mprishe lishane bi mudi hamzumena goo lentrona d “Dior”.Adi garak takhrakh mdre ka daha dunye ivakh”,-khut shekla ktivtela rishaya d’Dior Maria Grazia Kyuri.
Goo tashita le kamay gyaha sprayuma d Italia”Vogue Italia” pata d sparyuma d yarkha d nisan khvarta ila Sparyuma haratkha tenanta d mntela vaya bil ayne,mani kat parukl khaya d nashe.
Khvarta makhabta ila.Khvarta khata breta ila,hamn ila mn bar kheshka,khvara ranje lvushta d khaye parkane ina”,-ktivl rishaya galiona d sparyuma Emanuel Farneti.

Gashakta bush zoda
Back to top button