AmmayutaTop

Armenia ila kublta hayarta 2 mil drame ka but maqlete d mared koronavirus

14 bi nisan bi sate d 18:00 le kame d mQlete d mare d koronavirus ina pisha sukhsiye 3678 nashe op pishena mukhchme 2 mil drame , but daha ina maghbura mn galianute d vazirute d finsnsaye d Atre d Armenia. Bush galge ila pshta mughbrta kat vazirute d vinansaye d Atre d Armenia ina muryza sita gamete d zuyze ka but maqlete d mare d koronavirus  COVID-19. Op bukare d ahvalate d Atra kat iva pshta dvrta daki karantin 16 bi adar bt oesha murykhta bi 30 yumane  hal 14 bi yar bi sate d 17:00. Bi maghbarte d yumr  14 bi nisan go Malqyute d Armenia pishena mrya bi mare d koronavirus 1067 nashe , 265 nashe pishena psime op  16 nadhe pishena munykhe. 

Gashakta bush zoda
Back to top button