PoliticsTop

Bi sharka d’ beta pyasha ginavuta bsirena,lena pisha bnya jhyele le marza d’ qyulpat.

Goo ahvalata d’ knkayat ahvalat op beta pyasha sharka d’ ginavuta goo betvate bsirena 8 gyahe.Udyum bi dana d’ tpakta mn galione bil javapta le bukara d’ Sputnik Armenia  mughberel khlap rishaya d’ shultana d’ MA Hayk Mhryan.

‘Goo mtkha d’ yarkha d’ adar pishena mukchema 35 gyaha ginavuta goo  betvate,12 mne goo areshqeta.Tamal shita goo hamn dana 171 gyaha iva mukhchema 108 goo Erevan,8 gyahe basruyta it’,-mughberl avn

Goo MA bnita ahvalata d’ social-ekonomuta  kherba ahalata d’ alma mut ahvalat it go ginavuta op maplakhta ‘ kheyla khlap rishaya d’ shultana d’ MA lele juveba.

‘But takhmanta d’ bar-atra le masn mndi maden’,-mughberel avn.

But  kherbe ahvalat slaba ,kheyla maplakhta d’ yarkha d’  adar-yar kayoma d’ shultana mughberel bt madini bil saksheta d’ ahvalat.

Maghberakh mdre goo ahvalata d’  mnkayat ahvalat sharka d’  kayoma d’ atravate maduyena but prashyata d’ zavge,maplakhta d’ kheyle.Mn giba d’ hech kha kayoma d’ Armenia lena mukchema.

Matkherakh ka makleta d’ koronavirus goo Armenia mn 16 b adar hal 14 bnian kshhiveva mnkayat ahvalat

13 bnisan khata karbanta kshhevlun bi 1 yarkha maryakhto,hal shita d’ 2020 14 b yar sahata d’ 17:00

Gashakta bush zoda
Back to top button