PoliticsTop

Pashinyan shryel ka gungeze,d’ tamal khshive kheyla d\ dalkuva d’ russiye,tamal oligarkhe.

Mn gyungeze gyude ina kheyla d’ politikayuta,kat ana prishevn al 2 same,But daha mndi 20 bnisan mughberel al varaka d’ facebooku rishaya d’ vazira d’ MA Nikol Pashinyan.

‘Le kamay en kheyla d’ politikayuta ina,mani mn tamal shultana d’ atra grisheva shekla d’ takhrazyata d’ 10 shene.Ana hamzumen but kheyla d’ tamal huchma d’ politikayuta d’ atra.Kha same akhchi dalkuva shultana d’ banyanuta ina.Qyut khamne tavalta d’ gyanu etval Adi bi manaya d’ shukhlapa takhrazyate pishena npila.Takhrazyate la kha npilena,shopa letlun.

Sabab ka di it mughbere kha gyarga kheyla d’ shultana d’ poltikayuta,kat etla gyangazta.,Manaya ila ani kheyle yarikhe shene kha mndi ina le kamay lublo,sabab mn bar shukhlapa aha khabre lele khshiva.

Hadi it dalkuva  kheyla roba mukhebe kheyle ina kat ka mndi ina le kamay labulo iman ana x tepe len kshhive op prishekh le mprishaye urkhavate.Pshtela muryezta shukhlpa,sabab ani kheyle lena bkshhave mudi kat akhnan ivakh maryuzo lela spay,op lela blkhama mn duzuta u sharka.

An kheyle kat  dalkuva takhmanta iva bkshhava prishena mn khabra d’ politkayuta op anida etlun manaya d’ legetimuta d’ gyangazta”,-mughberel Pashinyan.

D tamal gyuda ina  kshhavana d’  mitmadenkhaye,mani kat yan humenel yan khshivena kat gyane ina mukchemo shuklapa.Bi dana ani purmiyena kat le shultana d’Armenia  lena klya.

D tamal gyuda d’ gyangezane ina takhlopa d’ russiaye,bi det kat ani hamunena mdre Russia le khahsva goo Armenia shultana,yan shultana d’ MA  bt pasha khut huchme op shultana bt paliyalunle mn dani.Ani hadi gyungeze ina,kmat purmiyena mdre aha mndi lela blkhama mn Sparta d’ dani

Bi kshhavta d’ Pashinyan d tamal gyuda,kat gyungezena tamal oligarkhe ina’Ka tuvsa ni nashe kat kam shukhlapa bkhdareva bi kha gyarga  mapshetane mashriye adi khleptela roba mndi.Mn kameta bspareva kat shultana d’ atra bi bukare bt cheda ka dani sabab haratkha lela”.

Gashakta bush zoda
Back to top button