AmmayutaTop

Bi mare d koronavirus pishel psima kha nasha kat ile 93 shne

Go Malqyute d Armenia mn 70 shne rame pishena paime 50 nashe mn mare d koronavirus . But daha ina maghbura mn galuanute d cazirute d salamatuta d Atre d Armenia.  Kha same d basmane mb mare d koronavirus viyeba roba takutre ka sameme khine kha shakhnuyta viyel .  Mn 70 shne kat ina pishe paime mn qyule gyurta ila kha qlpat ka ila brita bi shite d 1927 op ila 93 shne.  Ahvalate d gyano spay leva kga qma yumane sabab khartam spay vila yuma ka yuma .  op bi daha tuma aha qlpat pshtela psmta op zltela le binyane d gyano .  Kha qlpat khina iva 88 shne  op ayen ila pshta osmta le sharete d erkhe d nissan .  op qyule dani marane ahvaltae ila vita yakurta .  Ahvakatu spay keva hartkhaze kha nasha kat iva brya vi shite d 1934 op iva 86 shne . aven hartkhaze pishel psima mn mare d koronavirus op zilel le binyane d gyanu . Go Armenia 21 bi nissan  bi sate d 11:00  bi mare d koronavirus ina mrya 1401 nasha  op pishena munykha 24 nashe  ip qyule mudale pishena sukhsiya 13 alpe nashe  bi teste  op pishena psime 609 nashe .  Bi daha dana ina psama 768 nashe

Gashakta bush zoda
Back to top button