AmmayutaMardutaTop

Goo rushmya rushmyaya pishena muckhema 742 badoke ka plkhana mn 27 atravate.

Yuma d’ kalata d’ chyata d’ plkhana d’ Kaributa”Ka plkhana pishena tumema.But daha mndi maghburena mn rishaya m,otva d; Kaributa. Skhakha d’ plkhana ina mukchema 742 nashe mn 27 atravate.
Goo sharka d’ spay makchemane varake it taklmida d’ bet-sovba ‘ dunye.Adi varake le sakhseta ina.D tamal sama d’ tavalta bt sharilunla bil maryazta d’ bar-svaduta
Bil bnita ahvalata d’ dunye dana d’ prasta d’ takhrazta masi shakhlepilunla.

Gashakta bush zoda
Back to top button