AmmayutaPoliticsTop

Zohrab Mnacakanyan bar-svaduta bi ziga ile viyu ama d’ Yacek Chaputovich.

Bil takhrazta d’ giba d’ Polshaye 7 byar pshla tumemta bar-svaduta bi ziga ama d’ vazira d’ Sharirut barayuta d’ atra Zohrab Mnacakanyan am vazira d’ giba d’ Polsha Yacek Chaputovich.But daha mndi maghburela sita d’ galianut vaziruta d’ shrirut barayuta atra.

Zohrab Mnacakanyan am Yacek Chaputovich takhmanyate shukhleplun op ka dani pasulyate takhrazyate shrilun,haraykhaze makchamta d’ assure goo shvila d’ KHE

Goo shvila d’ kunash-kanuna d’ gibane vazira d’ Sharirut barayuta d’ Armenia op Polsha hudra vete mudiyalun marashta d’ assura d’ gibane goo kha gyaga shvile bil mukchamuta d’ bar-svaduta politikayuta d’ gibane.

Goo kunash-kanuna d’  shreta d’ bukare iva dakhi bukara d’ Teevelaye haratkhaze sirta,lkhmeta assuruta khameta

Bi dana d’ bar-svduta bi ziga Vazire Mnacakanyan am Chaputovich direna le makchamta d’ ysura d’ Armenia-KHE  bil mmakhbarta bu Suran Mshotepa d’  Madenkha.

Bar-svade takhmanyate ina shrya le marza d’ bukara d’ ughdana

Gashakta bush zoda
Back to top button