AnalyticsPoliticsTop

Rishanuta d’ MA goo kentrona d’ bayla bukara d’ khameta d’ mashriya d’ aviacia.Nikol Pashinyan.

Rishanuta d’ MA  goo kentrona d’ bayla ila bkshhavo bil veta d’ aviacia d’ mashriye gyure goo atra,bukara d’ bneto bil shahe..

But daha mndi goo varaka d’ facebook ktivl rishaya d’ vazira d’ MA Nikol Pashinyan.

‘Aha takhrazta pyashela kshhevta khut bayla d’ mitmsanta.Kma bil ekonomuta bil shah ila plkhana aha aviacia.Aha bukara khut saksheta ile mchakha’,-ktivl Pashinyan.

Tunyate mn kameta pishena pulta bil tashora d’ nashe maprekhane,dakhi ina tunta,kinuta,chela kanachita op varde,sabab mn 19 b adar prakhyate mukliyena.24 bnisan le kamay gyaha mn Armenia pultena 23 t tunta d’ mata,zventola kha mn site.

Trin gyahe pshtela shrita prakhta mn Armenia le Moskov,pultena 800  kg Marajo.

Khachme yumane  tamal kha gyaha khina tayora  tunta d’ aremnaye bt paltilunla le shuka d’ russiaye

Gashakta bush zoda
Back to top button