AmmayutaTop

Khurze d “Evroviden 2020” bt pesha muryzta bi kayq

Khurze d “Evroviden 2020” bt pesha muryzta lap khurza shareta mn 12 bi yar hal 14 bi yar. Sabab bt pesha tummta 16 bi yar. Dakhi ina batava mn kayqe d dw.com  13 bi yar  Evroviden bi kayqe d YouTube  bi sate d Armenia bt pesha muryzta 23:00. Le dane d khurze d “Evroviden2020” le pesha shukhsita bukare . Le dane d khurza bt peshi mukhchme shmane d zamare d 41 atravaye . Khurze d “Evroviden 2020” bil gibe d Atmenia ila maryuza Atena Manukyan. 

Gashakta bush zoda
Back to top button