AmmayutaAnalyticsEconomicsPoliticsTop

“Roba jalde memun madiyane psle” malila d’ lishana d’ vaziruta d’ salamatuta chetela ka feyq mamle sharyane.

Malila d’ lishana d’ vaziruta d’ salamatuta d’ MA  Alina Nikoghosyan dertela le kha svuta ,kat roba ina bshrayo,sazgyar bil det ka khzmana d’ manyekhane bchyadena 100 000 dram,kat garshi drama le kha skhakha ika ktevta ila mdre khzme munyekhel mn koronavirus goo Armenia.

“Ka haratkha tebe sharyane masitum machkhitum mughberel rishaya d’ vaziruta d’ salamatuta Arsen Torosyan.Bar haratkha mamle sharyane gurbekh sakshiyakh,sabab ktuta makchemane lena juveba.Ktuyate bshrayena mn varaka d’ feyg,ka tuvsa  skrinshot ina.Ani mulkheme tebe lena blkhama mn duzuta.Haratkjaze lela mapramta mdre shaha d’ atra ika ila avilunla manyakhta mn koronavirus”,-ktivl avn

Nikoghosyan mughbertela,mdre manyakhta d’ nasha hal yavaltu ka khzmani khut huchma d’  vaziruta d’ salamatuta ila.

Bil madeta ‘day it gyude ,kat garubena shema d’ vaziruta d’ salamatuta matvelilunle.

‘Kha gyaha khina bjcyadekh en it hratkha madiyane svute shuk chedi ka diyan”,-mughbertela Nikoghosyan.

Gashakta bush zoda
Back to top button