AmmayutaMardutaTop

Shopa d’ davulta d’ Teevelaya d’ YUNESKO goo plkhanana d’ yalope

‘Takhrazta d’ makhzeta global khut khabra d’ ‘Makhzeta d’ plkhanan d’ yalope’etla nisha bayla d’ yalope grashtu le kayemyate d’ davulta d’ dunye khshiva mn YUNESKO  ,kat le kamay in aka dani.Ani shope masi havi bi shopa d’ khyete,yan tkhuryate mn khdara d’ qyulpate,yank ha shopa kat ani gushkona goo ktave,siname yan pras-khizve.Sharekane mn 6-12 shene ina plkhanan d’ mani pishena prisa goo varaka d’ INSTAGRAM  mn 8 bnisan hal 17 b yar.

Motva d’ YUNESKO shakhine shlame ila maduye ama d’ qyule yalope mani bi plkhanu shurekel le takhrazta d’ ‘plkhana d’ sure yalope’

21 byar Yuma d’ ‘Mprishayuta d’ marduta,bar-svaduta\ile bil mudi khdye ivakh prasta d’ daha takhrazta.

“Makheta d’ plkhanan d’ sure yalipe” kha mn  mprishaye takhrazyate ila ka juvaba d’ COVID-19 kat ina shrya mnkayat ahvalat.

Tenan d’ mntekh Amaya d’ ASPNet(bet sovba d’  yulpana d’ YUNESKO’,ka khavravayuta d’ tamal site hayerane ka daha plkhana.

Gashakta bush zoda
Back to top button