AnalyticsEconomicsPoliticsTop

Bil sharka d’ byuje bi shita d’ 2019 tashitaneta shita iv aka Armenia.Pashinyan.

Bi sababa d’ byuje shita d’ 2019 tashitaneta iv aka Armenia,kmat rishanuta d’ atra msitela 104 mld dram mamliya mn kameta goo kispe.Bil madeta d’ ‘Armenpres’ but daha mndi mughberel rishaya d’ vazira d’ MA Nikol Pashinyan bil saksheta d’ sharka d’ kameta shita’Plkhanana d’ rishanuta d’ MA goo byuje  d’ shita d’ 2019”.

“Bayn maghberen kat bi shita d’ 2019 bi sababa d’ byuje tashitaneta shita iv aka rishnuta d’ MA  ,kmat rishanuta d’ agtra mumlitela 104 mld dram,mn dani 62 mld dram pshlun khshiva sama d’ rushmaya byuje,kurba d’ 42 mld drame pshlun mudera dena,debet kat pisheva khshiva hal shita d’ 2017 1 btshrin kharaya.Bi shita d’ 2019 7.6 % mamleta vila goo tamal 12 yarkhe,kat bil 1.6 zoda ila bil dlkuva d’ tamal shita,1.4 bil dalkuva d’ shita d’ 2018”,-mughberel Pashinyan

Rishaya d’ vazire mughberel mdre pyashel shrya bukara d’  azat shreta  d’ Davit Ananyan mn shitu,bil daha sababa rishaya d’ vazire tenanan d’ mntel viya ma d’ davn,bil shrya plkhanu.”Bkhshavekh kat bil kurba dana shukhlape bt havi goo shultana,kat pishena shrya bil dana d’ plkhana d’ Davit Ananyan bush bt makchemilun”,-mughberel rishaya d’ vazire.

Gashakta bush zoda
Back to top button