Ammayuta

Goo Hndya pishele ptikha bet-rabbanuta d’ nekva d’ Umra d’ Atouraya d’ Madenkha

Eparkhuta d’ Hndya Umra d’ Atouraya d’ Madenkha,mukchemtela le kamay takhrazta goo tashita d’ rob adore.Goo Kalatoda,ughdana d’ Trisur areshqeta d’ Kerala pishele ptikha kentrona d’ nekve,bet-rabanuta d’ khatvate hemenane.Khachme shene kameta bi barakhta d’  Patriarkha Mar Dinkha 4 pisheva mukchema kipe ka bneta ‘ bet-rabanuta.

Bi dana d’ zuyakha mitropolita d’ Hndya Mar Aprem Muken mughberel,mdre goo mtkha d’ tamal dore aha le kamay binyana d’ khatvate ile pisheva bnya bi shita d’ 1998 bi takhrazta d’ khatvate Dzhinsi Ottotil.Takhrazta d’ day kubeltela barakhta op rdeta d mn giba d’  Katolikosa Patriarkha d’ Umra d’ Atouraya d\’ Madenkha Mar Dinkha 2.Tamal 20 shene khata Dzhinsi bi zitke tukbertula bet-rabanuta kmat ayn le kamay khata d’ hemenanta il mani mukrevol takhraztu op slutu ka umra.Bi shita d’ 2000 khata Dzhinsi kbeltela goo bet-sovba d’ Hndya ka kabalta op mamleta d’ rishaya yulpanuta udyum ayn asya d’ pilisopayuta ila op kha mn malpanta d’ madrasa d’  Umra d’ Atouraya d’ Madenkha d’ Hndya ila.Shuk aha beta d’ khatvata d’ Umra d’ Atouraya d’ Madenkha paysh burkha ka nekve,mani etle nisha khayu makrevlun ka umra.Khabrane shkile ina mn wep saita d’ bnetha.org

Gashakta bush zoda
Back to top button