AnalyticsEconomicsPoliticsTop

Banka d’ Teevl bil 1 shita lela bkhshsava but % mukreva ka Armenia mamleta d’ sharke.

Bil khshavta d’ prasta d’ mara d’ koronavirus goo dunye shirta d’ 2020 ka ekonomia npalta iva sita d; kispa d’ Teevl gaeubena hayerini ka hadam-atravate bil plata op krama.But daha mndi maghburena mn rishanuta d’ MA .
Goo daha shvila  vil sazgyar plkhana d’ MA op Banka d’ Teevl kha gyarga % kat in a mukreva ka MA mn giba d’  sita d’ Banyana d’ takhrazyata d’ Teevl bil 1 shita mukliyena,iman garak  yaviva(1.7%) akhchi( mn shita d’ 2020 1 bkhziran hal 2021 30 bkhziran).
Banka d’ Teevl am vaziruta d’ kispa d’ MA  suzgerena makleta d’ 1.7% op rushmaya byujeya d’ MA  bt havilunla 13 mln dolara d’ America

Gashakta bush zoda
Back to top button