AnalyticsPoliticsTop

Sita d’ Khameta d’ Salamatuta d’ Teevl hudrela bil qyule kheylo hayera ka Armnia bil dalkuva d’ mara kleta.

Vazira d’ Salamatuta Arsen Torosyan bar-svaduta bi video ile viyu ama d’  rishaya d’ sita d’ Khameta d’ Salamatuta d’ Teevl motva d’ Eorup hans Klyuge.
Dakhi mughberlun bil vaziruta d’ salmatuta d’ MA  goo mtkha d’ bar-svaduta d’ video pishena shrya plkhana d’ gibane haratkhaze bukara d; koronavirus,kat goo mtkha d’ kahchme yarkhe le kamay bukara ile
Arsen Torosyan mudiyol ahvalat bil mara d’ koronavirus goo Armenia,muryeze pasulyate haratkhaze mudiyl,mdre mut sparta it le tamal plkhanane.Rishaya d’ sita d’ khamyana d’ salamatuta d’ Teevl motva d’ Eorup Hans Klyugen kha gyaha khina hudra veta d’ hayarta ile mudiyo k kleta op makleta d’ mara bi shreta d’ qyut kha narahat bukara d’ salamatuta goo atra
“Bayn maghberen mdre Sita d’ khamyana d’ salamatuta l kamay khavra d’ plkhana ila”,-pshtela mughberta goo mamla.

Gashakta bush zoda
Back to top button