TeevelayaTop

Ina mughbra but yume d maryate d khurze d “Evroviden 2021”

Hadame kat ina maryuza kgurze d “Evroviden2021”  hadame s site d Eorup , NPO NOS AVROROS go dani kayqe ina mughbra  kat khurza bt pedha muryzta mn 1& bi yar hal 20 bi yar. Khura ina maryuza go shite d 2021 22 bi yar.Kgurze d “Evrovide 2021” Bt pesha muryzta go mttite d  Roterdam go motve d  “Ahoy” 

Gashakta bush zoda
Back to top button