AmmayutaAnalyticsTop

10 yumana d’ mara Bush hashar ina assure kma spire iva.


Jvuja d dalkuva d mara nikha biyavela sharke.Dakhi ila maghbura “Armenpres”,but daha mndi al “facebooku”ktivl vazira d salamatuta d MA Arsen Torosyan.
“La gashakta mdre kurba d 10 yumane mumliye ina sabab spay karbanta etlun,bsarta d mara bt hoya en alma khashevlun kanunw.
Ahvalat sabab pyashela narahat up akhnan garak yarekhta dana palkhakh ka ahvalat mapshekakhlunla”-,ktivl Torosyan.

Goo Armenia 17 b khziran bi sahata d 11:00 pishwna mukhchema18033 samemne 6814 bsimena.Bi daha dakika bsamena 10818.Pishena shrya 87600 teste.
Munyekhwna 302 nashe,99 mprishaye,rishanuta d atra 12 bkhziran khshwvtel mn 16 b adar goo MA khshavta d mnkayat ahvalat hal 13 bkhziran mamleto bil 30 yumane hal13 btamuzsahata d 17:00

Gashakta bush zoda
Back to top button