AnalyticsTop

Bakhta aremneta mn takhlopa d’ mut mlat masya jora,sharka d’ saksheta.

“kentrona d’ saksheta d’  kovkasayed’ Armenia” prestela barometra d[‘ kovkasaya d’ saksheta d’ takhmanta d’ bar-atra d’ Armenia le marza d’ mprishaye bukare.Saksheta pshtela mughberta bi shita d’ 2019 yarkha d’ ishvat-adart”.

 Kha mn bukara d’ saksheta iva mukreva ka jvara mn mlat nakhra,takhlopa d’ mlat yserta mn hemanuta

98 % saksheta blkhamena op kabuilona jvara d’ aremnaye mn nakhraye,dalkuva ina 2%.

Mn americyaye bkhshavena 39%,lena bkshahvu 59%,d tamal mughberena lekh bdaya.

Mn azere 4% sazgyar,daslkuva 96%

Mn ityalaye 40 % sazgyar,58% dalkuva

Arabaye 13% sazgyar,dalkuva 89%

Georgiaye 33%sazgyar,dalkuva65%

Iranaye 13%85%dalkuva

Honaye22% sazgyar76%dalkuva,

Kurdaya,yan ezdaya14%sazgyar,84 dalkuva.

Russiaye 45%sazgyar 54 dalkuva

Turqiaye5%sazgyar94 dalkuva.ukrainaye 34%sazgyar,65 dalkuva,

Hndyaye18 sazgyar 81 dalkuva,m

Molokane19 sazgyuar,79 dalkuva

Mn evhovaye 9%sazgyar 87 dalkuva

Gashakta bush zoda
Back to top button