EconomicsTop

Bi shita d’ 2019 mkhcheme 7.6 % mamleta d’ sharka spay mitmasyanuta ila ka shita d’ 2020.

Tamal shita goo Armenia pishena mukhchema tamal usra shene mamleta d’ sharka d’ ekonomia bil 7.6 %.Ayn mamleta d’ shjsrke il aka kleta le akle goo ahvalta d’ bukhrana,kat pshtela presta but mara d’ koronavirus op klhjerba shopa ila shvkta al ekonomia.
mukhcham sharka d’ tamal shita khamuyola mukchamuta,ayn yserta ila bil tima op kshhevta ila 12.8% op bil 10.2% huyertekla ka ekonomia
goo malkyuta khrachmta pshela mumlita bil 11.2%.Khraja tamal shita pshteva mumlita bil 1.5%.
Mmamleta d’ sharka d’ eknomiya etvalun kapital mamleta.Bi dalkuva d’ shita d’ 2018 sharka d’ khraja pisheva mumliya bil 4.7%
Bi daha shita da rishanuta d’ atra gyure plkhanane la bshraya kat la kha bt maplekhilunla ekonomia bt hayerani ka bneta d’ khata shopa d’ plkhanane.Bi shita d’ 2020 rishanuta d’ atra goo shvila d’ bneta d’ urkhavate mumlitela op kshhevtela 31 miliard dram khraja d’ kispe.Tamal shita bil 50 % bsirena
Bi shita d’ 2019 mamleta d’ sharka d’ 12 yrkhe khshivena 0.7% mamleta d’ sharke vitela bil 1.4% Ka khaeta d’ day banka d’ kentron huyerteva kha gyaha khina makleta d’ %

sharka d’ tamal shita huyerena bil 8.9 % viyena mprishaye shvila d’ %.Bi shita d’ 2019 sharka d’ % pishena mubsera op mamleta d’ kispa d’ plkhna ila viya.Sharka d’ la palakhe bsertela bil 1.6 % op mtitela le 18.9% kshhava d’ plkhanane.Sharka d’ kispa d’ plkhana goo mtkha d’ shita pishena mumliya bil 182.673 dram

Bil mudita sharka mudita ila mdre but manaya d’ amaya mara bnita bukhrana kherba shopa bt machema le sharka d’ ekonomiya d’ tamal shita.Basurta sharka d’ npala d’ ekonomia spartela goo atra bil dalkuva d’ Teevl.

Gashakta bush zoda
Back to top button