EconomicsPoliticsTop

Rishanuta d MA kamaya assuee ila makhchuma ka le ida mayeta d khata teste shreta le marza d Covid-19.

Goo dunye mn 100 u zoda bayane drmana kablane it mani byayl tamal sharka dayilunle.But daha mndi al rushmaya lumada d MA mughberel vazira d salamatuta d MA Arsen Torosyan,mudi kat ka le ida mayete rishanuta d MA kamay assure ila mukhchemtabil sita d Teevl.
Gyurta zyana kat malkyuyate garak khamilunla.Ani bil mprishaye timane ka alma bt sharilun bi shita d 2021.
Vazira mughberel mdre qmat drmana lena bnyu le dayilunla busamu kha garak maplekhibi maska op khamini khaye.Goo Armenia lit bukara d maske op timane lena bchrata.

Gashakta bush zoda
Back to top button