AmmayutaTop

Papa d’ Rim kshhivol karbanta but ahvalat kshhevta le marza ‘ koronavirus.

Papa d’ Fransia Rim kshhivol karbanta d’ khameta d’ salamatuta op rahatuta d’ nashuyta,machamta d’ nuyra goo qyule makrasyate goo ahvalata d’ amaya mara COVID-19.
‘Bhyaden ysura le machamta d’ nuyra mudi bt hayerni ka kshahvta d’ sazgyaruta,kat kha hadakh laem ila”,-mughberel rishaya d’ kadishe bil shreta d’ raza d’ khoshiba
Mn kamay chyata d’ machamta d’ nuyra shryeva genseka d’ sita Antoniu Guterresh.Skhakha chidsa ile le qyule gibe kat nuyra ina bshraya 90 yumane
Papa d’ rimlayey hiviyu ile shryo,mdre aha takhmanta bt kahhsvilunla Aha pasulta le kamay bt hoya le sazgyaruta d’ davar”,-mughberel pantifikaya.

Gashakta bush zoda
Back to top button