PoliticsTop

Mnkayat ahvalat pshla greshta har 12 b tabbakh.

Rishanuta d’ atra 13 btamuz goo kha gyaha khina rishaya lumado khshevla takhmanta maryakhta d’ mnkayat ahvalat bil 30 yumane.
Ayn bt garsha hal 12 btabakh sahata d’ 17:00.Bil tammata d’ lumada d’ rishayuta d’ atra,ayn bt parsila goo rishaya lumada d’ MA
Dana d’ mnlkayat ahvalat pyasheva tumemta 13 b tamuz.Le kamay gyaha mnkayat ahvalat pshteva kshhevta 16 badar.Mnkayat ahvalat pyashela muryekhta gyaha d’ 4.

Gashakta bush zoda
Back to top button