AmmayutaTop

Bi mare d moronavirus go mtkge d kha yuma ina pishe mrye 515 nashe pishena psime 619

Bi mare d moronavirus go mtkge d kha yuma ina pishe mrye 515 nashe pishena psime 61915 bi ilun bu mare d koronavirus ina pushe mrye 515 nashe op pishena osije 619 . Pishena mungkhe 11 nashe. Ina viya 82, 63, 90,77,75, 53,85,84, 62,84,op 88 ka nasha. Ugyu bi sate d 11:00 pishena 33005 Pishena paime 10876Pishena munykhe 592 

Gashakta bush zoda
Back to top button