AmmayutaTop

Gyude d kravtane d Monte Melqonyan shmitona nishe d kayqe d koshune d Azer

Gyude d kravtane d Monte Melqonyan shmitona nishe d kayqe d koshune d Azer Gyude d kravtane d Monte Melqonyan  ina shmita kayqe d gyude d kravtane d Azer. Bi maghbarte d kayqe Armenpres , mn gyude d kravtane d Arembaye go pate d Facebook ina mughbra kat ina sbmita kayqe d gyude d kravtane d Azer kat ina tushya but nishe d zehne d gyane . “Akbnan ivakh maryuza aha nisha . Akhunvate d diyan ina le marza op ina khamuya arane d diyan . Akhnan gyarak chomajuta okh ka akhunvate d diyan ka ina lhamuya arane d diyan”,-pshtela mughbrta go mamla. Hadame e Sanvel Madtirosyan mughbrel  go pate d facebook kat gibe d kravtane d aremnaye ina ktya interne d  Wi fi Binyane d Azer . 

Gashakta bush zoda
Back to top button