Politics

Bil gibe d’ Azer glule ina shrya le mate d’ Chinar

Go mate d’ Tavush  Chinar bil gibe d’ kravtane d’ Azer ina shrya glule , op pishena tlikhe binyane d’ kahayane d’ mata. Bil maghbarte d’ kayq ed’ Armenpres pishena tlikhe kha qma binyane d’ mata.

16 bi ishvat bi sate d’ 03:40 bil gibe d’ khele d’ kravatne d’ gyude  d’ Aremnaye ina muqliya khvate d’ kanona bil gibe d’ kravatne d’ Azer , sabab bi sate  d’ 05:20 glule ina shrya le gibe d’ mate  d’  Aygepar op Movses  bil zeyne d’ D-30.

Gashakta bush zoda
Back to top button