AmmayutaAnalyticsTop

Armmenia akhchi ‘Bush jalde le mabyanta”jojanta atra.

Bil le kamay shvila d’ madiyane mitmsanebil mabyanta Khuyada d’ Teevl ka Armenia dushenena le kamay atra bil ahvalato,Kt mn qyule rame dargha ina. But daha mndi al varaka d’ facebooku ktivl khlap rishaya d’ vazire Tigran Avinyan.

“Bi shita d’ 2020 9 b tamuz Armneia  shopa d’ 53 ila kshhevto goo takhrazta mn hadam atravate shopa d’ 9 ila,ka mani dushenena bil daha dargha.Ayn le kamay kabalta d’ dargha ila op mn khacha mn qyule rame darghe ivakh kubla.

Khuyada tenana d’ mnta vete ina mudiyo ka rishanuta d’ MA  ka gyuda d’ mprishaye bil tuvsa takhrazyate plkhana shreta goo shvila d’ madiyane mitmsanebil mabyanta Khuyada d’ Teevl bil tuvsa shopa makchamta Bil giba d’ khuyada d’ madiyane mitmsana d’ Teevl ka Armenia kshhevtela akhchi bush le kamay jvuja le mabyenanuta agtra

Maghberen,mdre rishnuta d’ MA  bil qyule kheyl bt palkha bil khuyada kat enenkaya shopa etlun ka kshhavta d’ shukhlape goo shvile d’ atra.

Bi daha sababa gyuda bt sharia mprishaye takhrazyate kha  le kamay jvaja shreta d’ bukara d’ kunash-kanun’,-ktivl khlp rishaya d’ vazire.

Gashakta bush zoda
Back to top button