AmmayutaPoliticsTop

Mn bar chyata d’ Pashinyan bi elpe makravta zuze ila vita al sita d’ khameta d’ salamatuta d’ Koshune.

Mn bar chyata d’ rishaya d’ vazira d’ MA Nikol Pashinyan goo mtkha d’ 2 sahate bi elpe shukhlapa d’ zuze ina muryeza al hmara d’ sita d’ khameta d’ salamatuta d’ koshune

But daha mndi Pashinyn ktivl goo rushmaya varaka d’ ‘Facebooku’.

‘Goo mtkha d’ tamal 2 sahate bi elpe shukhlape d’ zuze vilun al hamara d’ sita d’ khameta d’ salamatuta d’ kravtane.Tenana d’ mnten mukhebi bne-umti ayn gyurta hayarta ila ka sutaruta ka malkyuta d’ diyan’,-ktivl Pashinyan.

Gashakta bush zoda
Back to top button