AmmayutaAnalyticsTop

Khata 73 tapyane goo 1 yuma.Sharka d’ marane bi koronavirus mtilun le 37 390.

Goo Armenia sharka d’ marane bi koronavirus goo 1 yuma zidena bil 73 op khshivena 37 390.Mamla mudiyona mn motva d’  khameta d’ rahatuta d’ salamatuta d’ Armenia.

Sazgyar bil madeta d’ kentron,bi daha dakika bsamena 9793,pishena shrya 157 466 teste,bsimena 26665.Pishena mukchema 711 mote mamleta d’  6.Viyena mote iman diyena kat mrya ile bi koronavirus sabab munyekhena bil manaye khine.Sharka d’ haratkha mote mtitela le 221.

Sazgyar bil sharka d’ 26 tamuz,sharka d’ marane bi koronavirus mtyena le 37 317.

Matkherakh mn 16 b adar goo Armenia kshhevtela mnkayat ahvalat mudi khachme gyahe pshtela muryekhta,Sabab dana bi dana plkhanane pishena shrya,sabab chyata d’ rushmaya vitela maplakjta d’ maske.Mn 18 b yar labalta-lakalta pshtela muplekhta.

Matkhgerakh mdre mnkayat ahvlat mn 13 b tamuz pshtela muryekhta hal 12 b tabakh.

Gashakta bush zoda
Krimun haratkhgaze
Close
Back to top button